Regler for afbrænding af haveaffald


Afbrænding af haveaffald på foreningens område.

Da det fortsat kan konstateres, at flere af vore medlemmer "løbende" foretager afbrænding af haveaffald i deres haver, skal vi her fra bestyrelsen påpege, at dette KUN er tilladt iht. Vejle kommunes regulativ, samt under hensyntagen til Lov nr. 1054 af 23. december 1992.

Dette betyder, at der i vores forening kun må foretages afbrænding af RENT haveaffald og KUN i perioden 1.december til 1. marts og KUN såfremt nævnte lov overholdes.

Ved nærlæsning af denne lov, vil det faktisk være endog meget vanskeligt, at foretage afbrænding lovligt, da alle vores huse ligger så tæt, at den i loven nævnte sikkerhedsafstand meget vanskeligt kan opretholdes. Ligeså støder mange af vores haver op til mark, skov, skovbælter etc. hvor det ligeledes ikke er muligt, at opretholde sikkerhedsafstanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen