Påbud mod brug af pesticider

Bestyrelsen ønsker at gøre opmærksom på, Vejle kommune har udstedt påbud mod brugen af bekæmpelses midler. Dette betyder, at der i foreningen ikke må bruges ukrudsmiddel, sprøjegifte, roundup og ligende midler til ukruds bekæmpelse .

Hjertestarter

Vores nabo FGU har fået installeret en hjertestarter, som også er gjort tilgænglig for os. se brevet for yderlige information om tilgænglighed, og app.

April 2013


Vigtig information til ALLE, fra bestyrelsen!

Foreningen har igennem mange år haft 2 forskellige pengeinstitutter, hvilket har betydet stigende omkostninger, samt yderligere arbejde for bestyrelsen. Derfor har vi nu samlet alt i et pengeinstitut. Middelfart Sparrekasse var dem der kunne give os de bedste priser på vores løbende engagement.

Derfor bedes i alle fremover indbetale haveleje på følgende kontonr. 0755-3225265657    

En vigtig ting mere er: I skal alle fremadrettet på jeres indbetaling angive jeres havenr. Dette for at vores kasserer kan bogfører jeres haveleje regnskabsmæssigt korrekt.

Alle ønskes en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Haveforeningen Sandagergaard.